Persondatabeskyttelse (GDPR)

Vores persondatapolitik

1. Generelt

Summit Distributions ApS sælger og distribuerer cykler af mærket Summit Distributions, i Danmark, Norge og Island.
Summit Distributions ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Summit Distributions ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Summit Distributions ApS, Virkningsadresse: Nymøllevej 10, 4690 Haslev, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Summit Distributions ApS Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig

Summit Distributions ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Summit Distributions ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Summit Distributions ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside
Chatsupport

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Summit Distributions ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Summit Distributions ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Summit Distributions ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Summit Distributions ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Summit Distributions ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Summit Distributions ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Summit Distributions ApS tjenester til jer. Summit Distributions ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.
Summit Distributions ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Summit Distributions ApS interne politikker og håndhæve Summit Distributions ApS handelsbetingelser.
Endelig indhenter Summit Distributions ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Summit Distributions ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Summit Distributions ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Summit Distributions ApS, fordi Summit Distributions ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Summit Distributions ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Summit Distributions ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Summit Distributions ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Summit Distributions ApS samtykke til dette.
Summit Distributions ApS giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Summit Distributions ApS må anvende jeres oplysninger til brug for Summit Distributions ApS tilbudstjeneste, behandler Summit Distributions ApS følgende data:
E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Summit Distributions ApS og Summit Distributions ApS samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Summit Distributions ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Summit Distributions ApS tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Summit Distributions ApS tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Summit Distributions ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Summit Distributions ApS tjenester.

3.3.2 Data
Summit Distributions ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Summit Distributions ApS Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Summit Distributions ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.
Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Summit Distributions ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Summit Distributions ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Summit Distributions ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Summit Distributions ApS tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Summit Distributions ApS tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Summit Distributions ApS Services accepterer I, at Summit Distributions ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Summit Distributions ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.
På Web:
Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Summit Distributions ApS kan vise de seneste aktiviteter om Summit Distributions ApS fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Summit Distributions ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Summit Distributions ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Summit Distributions ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Summit Distributions ApS skal yde support til jer, kan Summit Distributions ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Summit Distributions ApS support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Summit Distributions ApS support i forbindelse med jeres rejser.
I sammenhæng med support kan Summit Distributions ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Summit Distributions ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Summit Distributions ApS support, så kan Summit Distributions ApS medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:
Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Summit Distributions ApS, I bruger og i hvilket omfang.
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Summit Distributions ApS Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Summit Distributions ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Summit Distributions ApS Services.

3.5.4 Hjemmel
Summit Distributions ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.
Summit Distributions ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Summit Distributions ApS eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Summit Distributions ApS må tilgå jeres detaljerede data. Summit Distributions ApS support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Summit Distributions ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Summit Distributions ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data

Summit Distributions ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Summit Distributions ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Summit Distributions ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Summit Distributions ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Summit Distributions ApS. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Summit Distributions ApS, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode

Summit Distributions ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Summit Distributions ApS services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Summit Distributions ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Summit Distributions ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Summit Distributions ApS. Summit Distributions ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Summit Distributions ApS retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Summit Distributions ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder

I har en række rettigheder, når Summit Distributions ApS behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Summit Distributions ApS har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Summit Distributions ApS behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Summit Distributions ApS brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Summit Distributions ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Summit Distributions ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Summit Distributions ApS måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Summit Distributions ApS hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Summit Distributions ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Summit Distributions ApS Service, kan I altid kontakte Summit Distributions ApS, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Summit Distributions ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Summit Distributions ApS behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Summit Distributions ApS eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Summit Distributions ApS vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

Summit Distributions ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Summit Distributions ApS anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.
Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA
Tawk.to, Inc. USA

7.2 Summit Distributions ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed

Summit Distributions ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Summit Distributions ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Summit Distributions ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Summit Distributions ApS medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Summit Distributions ApS medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Summit Distributions ApS.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Summit Distributions ApS Service.

10. Ændringer af politikken

Summit Distributions ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Summit Distributions ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Summit Distributions ApS Service.

10.2 Summit Distributions ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Summit Distributions ApS behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til info@alanbike.dk

11.1 Summit Distributions ApS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Summit Distributions ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Summit Distributions ApS databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Summit Distributions ApS, Att.: Jesper, nymøllevej 10, 4690 Haslev eller info@alanbike.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Summit Distributions ApS behandling af jeres persondata, kan I kontakte Summit Distributions ApS databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang

Hvis du vil klage over Summit Distributions ApS persondatabehandling, kan det ske til Summit Distributions ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Summit Distributions ApS kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version

Persondatapolitikken er senest opdateret i januar 2021.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i januar 2021.